usabilitat i analitica web a barcelona

Demana ja el teu pressupost sense compromís

Desprès de publicar la vostra web / botiga online, el següent pas és assegurar-se que aquesta compleix els objectius pels quals ha sigut creada: vendes, captació de leads comercials, servei a clients,…

La nostra proposta és externalitzar les tasques que exigeixin coneixements de l’entorn internet, i fer a la pròpia empresa els processos principals del negoci: generació de continguts, gestió del catàleg, clients i comandes.

Hem comprovat que les empreses que volen assumir internament TOTES les tasques, a menys que les faci algú dedicat 100% a la web son desplaçades pel dia a dia i s’acaban no fent, cosa que perjudica els resultats del projecte web.

S’ha de tenir una estratègia d’actualització de continguts per evitar que la web es vegi obsoleta en poc temps.

Les pàgines web i les botigues online que entreguem son autogestionables, és a dir, qualsevol persona sense coneixements de programació web pot mantenir-les al dia.

Ara bé, et pot interessar disposar d’un servei de manteniment de continguts:

  • A partir del vostre text, nosaltres el transformarem en un text que treballi pel posicionament, amb la densitat de paraules clau apropiades.
  • A internet, la seguretat és fonamental. Nosaltres anirem actualitzant la plataforma i els components amb les millores que es vagin publicant.
  • Els nostres desenvolupaments poden crèixer i afegir noves funcionalitats amb poc esforç.
Vols que la gent interactui amb la seva web, oi?. La usabilitat és un atribut de qualitat que mesura com són de fàcils d’usar les interfícies web.

Cap web o botiga online, per espectacular que sigui, val res si al final no aconsegueix el seu objectiu: que els visitants la facin servir.

Per això, convé analitzar contínuament si els visitants interaccionen com es pensava a les diferents pantalles: botons de compra, formularis de contacte, visites guiades, etc.

Només amb aquest anàlisi d’usabilitat podem monitoritzar si cada pàgina web és adequada als seus objectius, mesurant com hi han interactuat els visitants reals, amb els seus dispositius reals i els seus tamanys de pantalla.

D’aquest anàlisi en surten conclusions i recomanacions per canviar continguts amb el nostre servei de manteniment de continguts.

Servei imprescindible per entendre què funciona i què no pels seus visitants, i es basa en analitzar les interaccions que fan per poder prendre decisions basades en dades, en comptes de percepcions.

Cap pàgina web o botiga online hauria d’estar visible sense que els seus propietaris esmercin recursos, interns o subcontractats, a realitzar aquests anàlisis, ja que corregir els llocs del projecte web que provoquen abandonaments en els visitants portarà a multiplicar la seva rendibilitat.

Oferim aquest servei a aquells clients que son conscients de la seva utilitat, però que prefereixen centrar-se en els aspectes bàsics del seu negoci i externalitzar tasques que no estiguin directament relacionades a empreses que disposin de tècnics especialitzats.

Dins aquests anàlisis:

  • Pàgines amb massa poc temps mig de visites.
  • Pàgines amb percentatges de sortida (bounce rate) massa grans
  • Propostes de canvis de continguts a partir de l’anàlisi de termes de cerca del sector (no només de la pròpia web).
  • Estudi periòdic de posició en els cercadors.
  • Embuts de conversió. On i per què abandonen els visitants?
  • Anàlisis de les interaccions. Arriben fins el final de la pàgina?
  • Anàlisis de les cerques internes. troben el que estan cercant?